Kolf huren

Medela Symphony huurkolf

Wil je een kolf huren, neem dan contact op via 06-28537819.
De Symphony kolf is technisch zeer geavanceerd. Deze kolf is geschikt om de melkproductie op gang te brengen en is ideaal voor moeders die veelvuldig en langdurig moeten kolven. De Symphony heeft een 2 fasen kolfsysteem, kan enkel-of dubbelzijdig gebruikt worden en is buitengewoon stil.

Algemene informatie
• De kolf kan 7 dagen per week opgehaald of teruggebracht worden, na een telefonische afspraak.
• De afkolfsets kunnen langere tijd gebruikt worden.
• De afkolfset kun je niet huren i.v.m. hygiëne.
• Voor de kolf vragen wij een borg van €50,00. Je kunt de kolf huren zo lang je wilt.
• Het gehuurde dient schoon, compleet en in de originele verpakking geretourneerd te worden.

Kosten
• Borg €50,00
• Huur eerste week €15,00
• Huur na eerste week, per dag €2,50
• Enkele afkolfset €25,00
• Dubbele afkolfset €35,00
• Membraan + kap €10,00

Membraankap
De afkolfsets die je mogelijk hebt meegekregen uit het ziekenhuis zijn van disposable materiaal en niet geschikt voor langdurig gebruik. Deze sets mogen 24 uur gebruikt worden.

Huur voorwaarden:

Huurvoorwaarden
1. Het gehuurde artikel blijft te allen tijde eigendom van verhuurder.
2. Voor gebruik dient de gebruiksaanwijzing te worden gelezen, zodat de huurder op de hoogte is van wenselijk gebruik van het artikel.
3. Huurder verplicht zorgvuldig met de artikelen om te gaan en ze slechts in overeenstemming met het doel te gebruiken.
4. De gehuurde artikelen dienen schoongemaakt retour gebracht te worden. Zo nodig kunnen schoonmaakkosten in rekening worden gebracht welke contant dienen te worden afgerekend.
5. Als het artikel beschadigd raakt door een oorzaak die aan huurder is toe te rekenen (niet als gevolg van slijtage door normaal gebruik) of schade is ontstaan als gevolg van brand, verlies of diefstal, zijn de kosten voor reparatie of vervanging voor rekening van de huurder. Tenzij door middel van aantekening daarvan door verhuurder op het verhuurformulier anders blijkt, heeft de huurder het product in onbeschadigde en deugdelijke staat ontvangen.
6. De huurprijs gaat in op de dag van verstrekking en eindigt op de dag van terugbezorging. Alle incasso- en andere kosten van rechtsbijstand met betrekking tot niet nakomen van de verplichtingen ter zake van de huur komen voor rekening van de huurder.
7. De kosten van bezorgen en/of ophalen zijn voor rekening van de huurder.
8. Indien huurder tijdens de huurperiode verhuist, is deze verplicht het nieuwe adres op te geven.
9. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die huurder of anderen ondervinden van het in bezit zijn of gebruik van het gehuurde artikel.